+36 30 598 3806

info@albamentoralapitvany.hu

Munkavállalóknak

munkavállalóknak

Munkavállalóknak

Érintettként tudjuk, hogy egészségkárosodással élni a munkaerőpiacon hátrányt jelent. Nem könnyű helyt állni, lépést tartani és hinni saját magunkban.

Mi megmutatjuk, hogyan tud a hátrányokból előnyt kovácsolni. Kihasználva a meglévő készségeit, képességeit Ön is teljes értékű munkát képes végezni!

Komplex munkaerőpiaci szolgáltatás

munkaerő közvetítés

Szolgáltatási rendszerünkön keresztül lehetőséget biztosítunk a megváltozott munkaképességű és az oktatási intézményből kikerülő sajátos nevelési igényű ügyfeleink speciális igényeinek megfelelő szolgáltatások igénybevételére.

Komplex Munkaerőpiaci Szolgáltatásunk célja a komplex, egyéni szükségletekhez és munkaerő-piaci igényekhez igazodó, széles körű szolgáltatás biztosítása.

Elkötelezett, kvalifikált munkatársakkal dolgozunk, annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai mind nagyobb létszámban jelenjenek meg a munka világában, képességeiknek, ismereteiknek lehető legmagasabb szintjét elérve, tartós foglalkoztatásban részesüljenek, elkötelezett, befogadásra felkészült munkaadók együttműködésével.

 

Tovább olvasom

Szolgáltatási rendszerünk komplex és innovatív módszertanokra épül. Olyan elemekkel ötvözzük a foglalkozási rehabilitációs szakmai tevékenységet, melyek segítenek megteremteni azt az állapotot, amikor belső erőforrásaik felszínre kerülnek.

Cél, hogy a lehető legnagyobb eséllyel azonos minőségű munkát legyen képes végezni, mint egészséges társai.

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítják a megváltozott munkaképességű személy egészségi állapotának, képességeinek és készségeinek, szükségleteinek megfelelő munkahelyen történő tartós munkavégzésre való felkészítését, a rehabilitációs célú munkaközvetítést, és segítik a megfelelő munkahely megtartását. A munkát kereső megváltozott munkaképességű személyek és a számukra állást kínáló munkaadók találkozását segítjük elő annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre.

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások formái:

1. Egyéni tanácsadás

 • Foglalkozási rehabilitációs információ nyújtása, amelynek keretében tájékoztatást nyújtunk a jogszabályi környezetről, a munkát keresőknek nyújtható támogatások, képzések és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybevétel feltételeiről annak érdekében, hogy az ügyfél információellátottságának növelése mellett hatékonyabbá váljon a munkaerő-piaci integráció folyamata;
 •  Foglalkozási rehabilitációs tanácsadás, amely során a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő komplex rehabilitáció, munkaerő-piaci integráció és munkába állás elősegítése, a foglalkoztathatóság fejlesztése valósul meg. Ennek keretében a foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás során felmérjük a munkaerő-piaci adottságokat, készségeket és képességeket. Segítjük az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárását és megszüntetését. Ügyfelünkkel közösen meghatározzuk a foglalkozási rehabilitációs folyamat lépéseit és célját egyéni fejlesztési terv elkészítése során. Hozzásegítjük a megmaradt képességekkel, a korábbi munkaerő-piaci előzményekkel összeegyeztethető reális célállás megtalálásához.
 • A foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás során munkatársunk elősegíti a pályaválasztás, a pályamódosítás megvalósítását, a megfelelő pályaterv és képzési cél meghatározását. Segítséget nyújt a az egyéni igények, szükségletek, életcélok, munkavállalói készségek, képességek felmérése, továbbá a képzésre történő felkészítés, tanulási képességek és készségek vizsgálata módszerek alkalmazásával;
 • A foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás során megvalósul a a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés elősegítése, a betanítás, a munkahelymegtartás segítése, az utókövetés.
 • A foglalkozási rehabilitációt elősegítő életvezetési tanácsadás, amelynek keretében a megváltozott munkaképességű személy életvezetéséből, egészségi állapotából vagy a személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárásra kerülnek, valamint a tanácsadó segíti a munkába állást akadályozó érzelmi nehézségek kezelését és a személyes problémák megértését, feldolgozását és megoldását.

2. Csoportos foglalkozás

 • „Önismeret a munkaerő-piacon – csoportos coaching”: Motivációt erősítő, munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás, mely elősegíti a személyiségfejlődést. A coaching folyamat során megtudhatják, miért fontos a helyes önismeret, és milyen gyakorlatok segítségével korrigálhatják az önértékelésüket. Megtanulják felmérni saját képességeiket, erősségeiket és gyengeségeiket. A coach segíti a munkanélküliség okozta negatív hatások feloldását, a résztvevők áttekintik a munkaerőpiac lehetőségeit, összevetik azokat saját felkészültségükkel, képességeikkel és igényeikkel. A coach segít megtervezni személyes fejlődési utat.
 • Álláskeresési technikák csoportfoglalkozás, melynek keretében az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát kereső megváltozott munkaképességű személy felkészül az önálló álláskeresésre, az elhelyezkedéshez és a tartós munkavállaláshoz szükséges álláskeresési technikák megismerése. Gyakorolják az álláskereséshez és a munkahely megtartásához szükséges technikákat, készségeket.
 • Önsegítő csoportok: Az önsegítés során az egyén önállóan keresi a számára hasznos segítséget, azonban ebben a folyamatban jelentős szerepe van a társas támogatottságnak is. Olyan közösségeket hozunk létre, amelyekben a tagok egészségkárosodásuk, munkaerőpiaci hátrányaik okán ugyanazzal a problémával egyesülnek. Az önsegítő csoport tagjai egymással sorsközösséget alkotnak, kölcsönösen elismerik és elfogadják egymást, ami a szolidaritás elvét alapozza meg. A közös munka akkor lehet igazán sikeres, ha a tagok eredményt várnak tőle, ezért a bizakodás fontos működtető erő az önsegítő csoportok dinamikájában. Segíti a beilleszkedést és erősíti az egyéni motivációt.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, Mentoraink jelentkezés után felmérik elképzeléseit és szükségleteit.

A jelentkezési lap kitöltéséhez kattintson ide.

Rehabilitációs állásközvetítés

rehabilitációs állásközvetítés

Egy munkaerő közvetítő cég sem ismeri nálunk jobban a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyek és az oktatásból kikerülő sajátos nevelési igényű fiatalok helyzetét, nehézségeit és igényeit.

Az Alba Mentor munkatársai, mint érintettek saját tapasztalataink alapján tudjuk, nem könnyű megtalálni azokat a munkahelyeket, ahol elfogadó a közösség és ránk szabott munkafeltételekkel találkozhatunk. Mi tudjuk, hogy a munka mindenki számára érték.

 

Tovább olvasom

Ügyfeleinknek nem csak pénzbeli ellátásokra van szükségük, hanem az értéket teremtő munkára is. Az otthoni magány helyett szociális, közösségi kapcsolatokat szeretnének. Mi nem engedjük el a kezét, akkor sem, amikor megtaláltuk álmai állását! Segítjük a betanulási folyamatban és a munkavégzés során.

 

Partnereink azok a munkáltatók, akik hajlandóak az egészségkárosodott munkavállalók érdekében tenni azért, hogy hosszú távon munkát tudjanak végezni egy empatikus környezetben.

Egyre több cég, keresi fel Alapítványunkat, akik nyitott arra, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztassanak, Honlapunk segítségével lehetőséget teremtünk, hogy egymásra találjon munkáltató és munkavállaló.

Ehhez csupán az kell, hogy a munkavállalók regisztrálják magukat és figyelemmel kísérjek Állásportálunkon az aktuális állásokat.

Kérjük töltse ki az űrlapot, és csatolja önéletrajzát! Hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Születési dátum:(Kötelező)
Neme:(Kötelező)
Pályakezdő:(Kötelező)
Megváltozott munkaképességű(Kötelező)
Dobd a fájlt ide, vagy
Engedélyezett fájl típusok: pdf, jpg., Max. file size: 30 MB, Max. files: 5.
  Hozzájárulok az üzenetem elküldése során megadott személyes adataimnak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból és ideig történő kezeléséhez.(Kötelező)

  Szociális ügyintézés támogatása

  szociális ügyintézés

  Szolgáltatásunkkal a megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők és SNI fiatalok ügyeinek intézését szeretnénk megkönnyíteni

  Tanácsadásunkkal segítünk eligazodni a jogszabályok útvesztőjében, szakértelmünkkel, adminisztrációval segítjük az eredményes ügyintézést

  Célunk az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása közszolgáltatások eléréséhez, elősegíteni a társadalomban való egyenlő részvételt, támogatást adni abban, hogy lehetőségeikhez képest önálló és független életet élhessenek.

  Tovább olvasom

  Szolgáltatásunkkal a megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők és SNI fiatalok ügyeinek intézését szeretnénk megkönnyíteni. Tanácsadásunkkal segítünk eligazodni a jogszabályok útvesztőjében, szakértelmünkkel, adminisztrációval segítjük az eredményes ügyintézést.

  Célunk az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása közszolgáltatások eléréséhez, elősegíteni a társadalomban való egyenlő részvételt, támogatást adni abban, hogy lehetőségeikhez képest önálló és független életet élhessenek.

  Bízza szakértőkre!

  Amiben segítségére lehetünk:

  • Megváltozott munkaképességű személyek komplex szakértői vizsgálat iránti kérelem
  • Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
  • Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
  • Fogyatékossági támogatás igénylése
  • Ápolási díj iránti kérelem
  • Közgyógyellátás iránti kérelem
  • Aktív korúak ellátása iránti kérelem

  Forduljon hozzánk bizalommal, keresse fel szolgáltató irodánkat!

  KAPCSOLATFELVÉTEL