+36 30 598 3806

info@albamentoralapitvany.hu

Társadalmi felelősségvállalás

társadalmi felelősségvállalás

Társadalmi felelősségvállalás

A CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) tevékenység munkásságunkat tekintve, mindig is központi kérdés volt az Alba Mentor Alapítványnál. Ennek érdekében ezt erősítő szolgáltatásokat fejlesztünk. A század nagy ökológiai és társadalmi kihívásaival szembesülve szakértelmünket a fenntartható és biztonságos fejlődés szolgálatába helyezzük.

Konkrét kezdeményezések révén elkötelezettek vagyunk a megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők, sajátos nevelési igényű fiatalok foglalkoztatása, fejlesztése mellett a környezettudatosság ügyében is. Tevékenységeinkkel hozzájárulunk az értékteremtéshez, valamint a társadalmi és természeti értékek megőrzéséhez.

Munkahelyteremtés

munkahelyteremtés

Alapítványunk elsődleges feladatának tekinti a megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők és az oktatásból kikerülő sajátos nevelési igényű fiatalok munkaerőpiaci helyzetének elősegítését. Ennek érdekében mi magunk is hoztunk létre álláshelyeket. A megváltozott munkaképességűek tudására, képességeire alapozva hoztuk létre szolgáltatásainkat, melyekben aktívan részt vesznek. Az Alapítványnál a foglalkoztatás közhasznú, non-profit tevékenység körében folyik.

Tovább olvasom

A foglalkoztatást a munkaképesség-változás mértékét figyelembe vevő munkaköri feladatok meghatározásával valósítjuk meg. Ezzel is támogatva a munkáltatói szemléletformálást, hiszen megtapasztalhatják, hogy értékteremtő, teljes értékű munkát végeznek. Szolgáltatásunk minden szegmensén láthatóvá válik az az érték, amit célcsoportunk képes létrehozni, legyen szó adminisztrációs megfelelés, grafikai munka, weboldal szerkesztés, személyiség és kompetenciafejlesztés, összeszerelés vagy takarítás.

A munkaerőpiac kihívásai mellett nagyobb jelentőséggel bír a felelős foglalkoztatás jelenléte, mint eddig bármikor. Munkatársaink 90%-át megváltozott munkaképességű- és fogyatékossággal élő személyek alkotják, akik nem csupán munkavállalók, hanem ők a szervezet motorja. A sikeres beilleszkedést, munkaerőpiaci jelenlét megvalósulását rehabilitációs mentor/tanácsadó segíti. A munkakörnyezet kialakítása mellett a munkakörök, időbeosztás kialakítása is az egészségi problémákhoz igazított.

Mint felelős foglalkoztató, Alapítványunk értékként kezeli a munkatársakat. Szervezeti kultúránk lehetővé teszi a szervezeti és személyes célok összehangolását. Fontos szempontként kezeljük a munkatársak egyéni fejlődését. Főként a fiatal munkatársakra fókuszálva, támogatjuk a differenciált szempontú fejlődést. Lehetőséget adva arra, hogy azon a területen bővítse kompetenciáját, amelyet célként kitűzött maga elé. Előtérbe kerül a fizikális és mentális egészség fontossága, melyet támogatunk saját szervezésű és partneri együttműködéssel megvalósuló programokkal. Rendszeresek csapatépítő, közösségfejlesztő napok és a csoportdinamikai tréningek segítik a csoport kohéziót. Belső képzéseket szervezünk és támogatjuk munkatársaink szakmai képzéseken, tanfolyamokon való részvételét.

Hiszünk abban, hogy a teljesítményt képesség, motiváció és lehetőség hármasa alakítja. A Maslow féle szükségletelmélet fontos szerepet játszik, ezért rehabilitációs szolgáltatásaink működtetésének alappillére, hogy elősegítjük a szükségletek kielégítésének megteremtését. Támogatjuk az egyenlőség megvalósulását.

A munkáltatói ösztönzésmenedzsmentünk tartalmaz minden olyan anyagi és nem anyagi jellegű javadalmazás, amelyet a munkavállalók a munkájukért és szervezeti elköteleződésükért kapnak. Az ösztönzési rendszerben megnyilvánulnak az egyéni és csoportosérdekek.
A munkamódszereinket folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük. A szolgáltatási palettánkat bővítjük, a szolgálatásainkat fejlesztjük. A nálunk dolgozó, elhivatott, bizalmukat a szervezetbe vetett munkatársak számára biztos, stabil munkaviszonyt szeretnénk nyújtani.

Rehabilitációs, Akreditációs foglalkoztatás

munkahelyteremtés

A rehabilitációs foglalkoztatás a megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők munkaerő-piaci reintegrációját segítő tevékenység. Szervezetünknél a rehabilitációs foglalkoztatás célja, hogy a munkaképesség-változás mértékét figyelembe vevő munkaköri feladatok ellátásával, értéket teremtő, az Alapítvány tényleges célja szerinti szolgáltató tevékenységének elősegítésére irányuljon.

Tovább olvasom

Alapítványunk 0501 nyilvántartási számú Rehabilitációs Akkreditált tanúsítvány értelmében Akkreditált foglalkoztatóvá minősítették 2020.08.28. napján. A foglalkozási rehabilitációs tevékenységben biztosítjuk azokat a személyi és tárgyi feltételeket, melyek az egészségkárosodással és fogyatékossággal élő személyek egészségi, fogyatékossági állapotának, megfelelő munkahelyi környezetet jelentik. Fontos szempont, hogy a tevékenységekkel elő tudjuk segíteni a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatást, ezáltal hozzájárulni a célcsoport társadalmi rehabilitációjához. A foglalkoztatás az egészségi állapot figyelembevételével a munkavállalók meglévő képességeinek megfelelő, rehabilitációs célú munkavégzés keretében történik. A foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározása érdekében személyes rehabilitációs terv készül. A rehabilitációs szolgáltatások nyújtásában részt vesz a rehabilitációs tanácsadó, mentor, foglalkozási rehabilitációs szakértő és esélyegyenlőségi referens, szociálpedagógus, szociális munkás, pszichológiai tanácsadó és life coach, gyógypedagógus és egy rehabilitációs segítő személy. Külső partner biztosítja a pszichiátriai ellátást és közösségi gondozást.

Munkavállalóink számára biztosított rehabilitációs szolgáltatásaink:

Munkaerő-paci szolgáltatások: munkaerő-piaci információ nyújtása, a munkatanácsadás, a pályatanácsadás, a rehabilitációs tanácsadás, a pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci mentorálás.

Egyéb humánszolgáltatások: a megváltozott munkaképességű munkavállaló és a segítő által közösen meghatározott célok elérése érdekében felajánlható egyéb, a munkához jutást és a munkahely megtartását, az egészséges életmódot, az önálló rendelkezést és önálló életvitelt segítő humánszolgáltatások, különösen: életvezetési tanácsadás, jogi segítségnyújtás, családgondozás, szociális ügyintézés, kulturális és szabadidős programok.

A rehabilitációs foglalkoztatás az Alapítvány akkreditált két telephelyén, a Mentorházban, valamint a Kincsesbányai Fióktelepen valósul meg. A munkahelyi körülmények javítása érdekében folyamatosan felülvizsgáljuk mindkét foglalkoztatási helyszín környezetét, azt az egyének szükségleteihez illesztve, adaptálva. A szolgáltató irodában, adminisztratív, ügyfélszolgálati és szakmai munkát egyaránt ellátnak érintett kollégáink. Kincsesbányán működő fióktelepünket azzal a céllal hoztuk létre a rehabilitációs foglalkoztatót, hogy lehetőséget teremtsünk azok számára, akik nem, vagy még nem képesek (egészségi állapotuk, képzettségük vagy szociális kompetencia hiány miatt) a nyílt munkaerőpiacon munkát végezni. Az első évben papírtáskák készítését végeztük együttműködő partnerünk, a Serenum Plus Kft. számára. Majd a bérmunka szolgáltatást bővítve a Seed Bonbon Handmade felkérésére környezett tudatos magbonbonok gyártásába kezdtünk. További rehabilitációs álláshelyek létrehozása érdekében tárgyalásokat folytattunk a Székesfehérvári Tankerületi Központtal, melynek eredményeként takarítási feladatokat vállaltunk oktatási intézményekben.

A szakmai program három évre vonatkozóan készült el, és az ebben foglaltak teljesítését évente értékeljük. A munkahelyi körülmények javítása érdekében szükséges, hogy megváltozott munkaképességű dolgozóink részére a munkavégzéshez szükséges, egészségi állapotuknak megfelelő munkakörülmények, munkakörnyezet rendelkezésre álljanak. Ennek meglétét folyamatosan követjük és felülvizsgáljuk.

Akkreditációs engedéllyel rendelkező telephelyeink:

Mentorház: Székesfehérvár, Sziget u. 23.
Rehabilitációs foglalkoztató: Kincsesbánya Tatárhegy 3-5.

Környezettudatosság

környezettudatosság

Alapítványunk működése során figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat és hozzá kíván járulni a társadalom fenntartható fejlődéséhez. Ennek előmozdítása képpen munkánk során erőfeszítéseket teszünk az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása, az éghajlatváltozás enyhítése, a környezet védelme, a környezetszennyezés elkerülése és az egyéb környezeti kockázatok csökkentése érdekében.

Tovább olvasom

Társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalási stratégiánk részeként olyan munkafolyamatokat végzünk melyek előmozdítják a környezettudatos szemléletet. Irodáink működésének környezetvédelmi terheit pedig igyekszünk minél kisebbre csökkenteni. A környezetvédelem nem csak marketing stratégia, hanem egy jól átgondolt üzleti viselkedés eredménye. Az erőforrások kitermelése, előállítása nagy terhet gyakorol a környezetre.

A környezettudatosság hatására fontossá válik olyan üzleti folyamatok megteremtése, melyek hatékonyak és egyben környezetbarátúak. 1 000 tonna papír alapú dokumentum megsemmisítésével és annak a papíriparba történő visszaforgatásával hozzávetőlegesen 5 500 db vágásra érett fát mentettünk meg. Ez a mennyiség 2,5 hektárnyi erdő területnek felel meg.

Tevékenységeinkkel hozzájárulunk az értékteremtéshez, valamint a társadalmi és természeti értékek megőrzéséhez. Célunk, hogy olyan partnerekkel dolgozzunk együtt, akik számára fontos, hogy a termékek előállítása során minél több lehetőséget biztosítsunk a környezettudatos megoldásokra és ezáltal is segíthessük bolygónk természeti kincseinek megőrzését.

Környezetbarát papírtáska készítés

Bérmunka szolgáltatásunk egyik profilja a papírtáskák fülezése. Partnerünk a Serenum Plus Kft. 2021.-ben kezdte meg a papírtáskák gyártását. A cégvezetés szociális érzékenységének köszönhetően Alapítványunkat kérték fel a táska fül ragasztás feladat ellátásra. Együttműködésünknek köszönhetően szervezetünk működteti a Kincsesbányai Rehabilitációs Foglalkoztatót. A papírtáska nem csak, mint csomagolás, de mint reklámhordózóként is többszörösen is környezetbarát megoldás.  lévén a papírtáska alapvetően újrahasznosítható. A papírtáska mint hulladék a környezetre nem veszélyes.  Kárt okozó környezeti hatás okozása nélkül elbomlik.

Aki műanyag táska helyett papírt használ, máris sokat tesz a környezetéért. A papír természetes, szelektíven gyűjthető, és újrahasznosítható anyag. Így az, ha papírtáskát használunk, nagymértékben hozzájárul az ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez.

Partnerünkkel karöltve útjára indítottunk egy innovatív kezdeményezést, a „Helping hands, Helping bags” mozgalom keretein belül, cégeknek, vállalatoknak, üzletláncoknak ad lehetőséget, hogy hozzájáruljanak a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához.

papírtaska

Serenum

 

https://serenumpluskft.hu/termekkategoria/papirzacsko/

 

Környezetbarát magbonbonok gyártása

Rehabilitációs foglalkoztató üzemünk másik profilja a környezetbarát magbonbonok készítése. A Seed Bonbon Handmade márkanév alatt különleges, környezetbarát ajándékok készülnek. Csokoládéra és cukorkákra emlékeztető magbonbonok, melyek földbe ültetve megfelelő gondoskodás mellett élő növényként születnek újjá.

Válogatott irodai papír újrahasznosításával vegyszermentes vetőmagokkal készülnek kíméletes, kézműves eljárással.  Minden darab egyedi, 100%-ban lebomlik a környezetbe jutva. Partnerünk a Seed Bonbon Handmade Kft.  2019 -ben megkapta a Green Brand Hungary tanúsítvány használati engedélyét. Ez egy fontos szakmai visszaigazolás arra, hogy a fenntarthatóság elvei szerinti működésük példaértékű és  elismerésre  méltó. A termékekben ötvöződik az újrahasznosítás, zöld energiahasználat, kis ökolábnyom, ökoetikus cégvezetés és értékteremtő élményszerzés.

A Seed Bonbon ® márkanév alatt magbonbonokra keresztelt, különféle édességekre, úgymint pralinéra, nyalókára, cukorgolyóra hasonlító, ámde nem ehető formák készülnek. Ezek mindegyike elültethető, vagyis, ha földbe tesszük őket és megfelelő körülményeket teremtünk számukra, élő növényekként születnek újjá.

Minden egyes Seed Bonbon kézzel készült, egyedi darab. Nincs belőle két egyforma.

Seed Bonbon

A környezetbarát ajándékok megvásárolhatók partnerünk webáruházában:

Céges megrendelői oldal: magbonbon.hu

Magánszemélyeknek: seedbonbon.hu

 

Seed Bonbon logo Green Brand Seed logo

 

Kézműves termékek

rehabilitációs foglalkoztatás

Az Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány komplex szolgáltatás-rendszerének fő célkitűzése a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek munkaerőpiaci helyzetének elősegítése és az önálló életvitelének szakmai támogatása. Ügyfeleink készségeire, képességeire alapozva hoztuk létre szolgáltatásainkat, melyen keresztül lehetőséget biztosítunk munkatapasztalat szerzésre. A segített önálló élet legfontosabb eleme a munka és a munkával megszerzett jövedelem, amelyből az önálló élet finanszírozható.

Legyen Ön is Segítő használó!

Az itt látható termékeket fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberek készítették. Válasszon kézműves termékeink közül, így Ön is támogathatja ügyfeleink önálló életvitelét és társadalmi integrációját.