+36 30 598 3806

info@albamentoralapitvany.hu

„Mindenki rendelkezik azzal a belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára, hogy boldog és hasznos életet éljen. Ha megfelelő attitűddel fordulunk embertársaink felé, ezzel elősegítjük, hogy felszabaduljanak ezek az erőforrásaik, bölcsebbek, egészségesebbek, konstruktívabbak legyenek döntéseik.”
Carl R. Rogers

Az alapítvány célja a foglalkoztatás elősegítése Magyarországon, elsősorban Fejér Megyében.

A megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők, oktatási intézményből kikerülő sajátos nevelési igényű fiatalok számára segítség nyújtása abból a célból, hogy egészségkárosodott személyek is tartósan el tudjanak helyezkedni a nyílt vagy védett munkaerőpiacon.

Társadalomba történő beilleszkedésüknek elősegítése, egészséges életvitelének megteremtéséhez szükséges szolgáltatások nyújtása. Megoldások keresése a nagy- és kisvállalatok, az állami és civil szféra munkaerőhiány okozta problémáira.

értékeink
Munkaerőpiaci szolgáltatási rendszerünk

Munkaerőpiaci szolgáltatási rendszerünk komplex és innovatív módszertanokra épül. Olyan elemekkel ötvözzük a foglalkozási rehabilitációs szakmai tevékenységet, melyek segítenek megteremteni azt az állapotot amikor belső erőforrásaik felszínre kerülnek. Cél, hogy a lehető legnagyobb eséllyel azonos minőségű munkát legyen képes végezni, mint egészséges társai.

Munkahelyteremtés

Munkahelyteremtés céllal ügyfeleink készségeire és képességeire alapozva hoztuk létre szolgáltatásainkat. Az ember életében az egyik legfontosabb tényező a munkához való jog, és az értelmes, hasznos munkavégzés.
Szervezetünknél a rehabilitációs foglalkoztatás célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása akként, hogy a foglalkoztatás a munkaképesség-változás mértékét figyelembe vevő munkaköri feladatok ellátásával, értéket teremtő, az Alapítvány tényleges célja szerinti szolgáltató tevékenységének elősegítésére irányuljon.

Munkatársaink 90%-át megváltozott munkaképességű- és fogyatékossággal élő személyek alkotják, akik nem csupán munkavállalók, hanem ők a szervezet motorja.

Bérmunka

Bérmunka szolgáltatásunk keretein belül rehabilitációs foglalkoztatónkban, kézzel készített, magas minőségű termékeket állítunk elő megbízóink számára. Célunknak és feladatunknak tekintjük a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek foglalkoztatásának biztosítását.

A foglalkoztatás célja, hogy a hatékony termelés eredményeként olyan piacképes termékek kerüljenek előállításra, melyek nem csak a megrendelők megelégedettségét szolgálják, hanem a munkavállalók önértékelési szintjét is emelik. Hisszük, hogy az egészségkárosodással élőknek nem csak pénzbeli ellátásokra van szükségük, hanem az értéket teremtő munkára is. Az otthoni magány helyett szociális, közösségi kapcsolatokat szeretnének.

A munkafolyamatok szervezésénél figyelembe vesszük a munkavállaló egyéni képességeit, készségeit, egészségi állapotát. Differenciáltan fejlesztjük a munkavállalók egyéni munkavégzési képességét, a munkavállaláshoz kapcsolódó attitűdöket, viselkedési mintákat és a szociális készségeket. Munkatársaink rendszeresen képzéseken, szakmai fejlesztéseken, csapatépítő tréningeken vesznek részt.

Kollégáink napi munkáját munka/foglalkoztatásvezető irányítja, a rehabilitációs tanácsadó, mentor és rehabilitációs segítő támogatásával. Foglalkozási rehabilitációs csapatunk külön figyelmet fordít a munkatársak problémáinak megoldására. A minőségi, versenyképes termékek előállítása bizonyítja, hogy egy megváltozott munkaképességű munkavállaló is képes a számára megfelelő munkakörnyezet és módszerek biztosításával olyan terméket előállítani, ami ugyanolyan hozzáadott értéket képvisel, mint ami egy hagyományos foglalkoztatásban készül el.

Cégvezetőket és munkáltatókat támogatunk

Cégvezetőket és munkáltatókat támogatunk a munkaerő megtalálásában, a foglalkoztatásban és a munkaerőfejlesztésben. Támogatjuk a vezetői kihívásokban és a munkacsoportok motiválásában. Szemléletformáló tevékenységet végzünk, hogy az ép és az egészségkárosodott munkavállalók csapatban tudjanak dolgozni.

Hiszünk az együttműködés erejében

Hiszünk az együttműködés erejében. Változtatásokat, csak együtt, közös erővel, azonos elveket valló szervezetekkel, intézményekkel és vállalatokkal lehet. Partnerhálózatunk folyamatosan bővül, partnereink között fogyatékosügyi civil szervezetek, kis és nagyvállalatok, állásközvetítők, oktatási intézmények szerepelnek.

Fiatalok gyakorlati felkészítése programunk

Fiatalok gyakorlati felkészítése programunk célja, hogy a jövő társadalmának fiataljait támogatjuk, hogy megismerjék a segítő szakma szépségeit és kihívásait. Abban a reményben, hogy a jelenlegi szakember hiány, amely jelen van a szociális és a gyógypedagógiai területen, megoldódik.
Középiskolai nappali képzésben résztvevő tanulók esetében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Fogadjuk szervezetünknél a kötelező iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákokat.
Lehetőséget biztosítunk szakmai gyakorlat letöltésére. Gyógypedagógus, gyógypedagógiai segítő, szociális munkás, szociális asszisztens, pszichológus, humán erőforrás menedzser képzésben résztvevők számára.

Önkéntesmenedzsment

Az Önkéntesmenedzsment projektfinanszírozásunk jellegzetes és legfontosabb alkalmazott eszköze. Társadalmi szervezetünk egyik legnagyobb ereje, mely a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítását irányozza. Sokrétű tevékenységünknek köszönhetően kortól és érdeklődéstől függetlenül – a diákoktól az aktív nyugdíjasokig – sokaknak tudunk testhez álló önkéntes lehetőséget kínálni.

Önkénteseink számára biztosítjuk a hosszú távú elköteleződés és fejlődés lehetőségét, amelyet a szervezett önkéntes képzések, csapatépítő találkozók segítenek. A pro bono, vagyis szakmai önkéntesség a megalakulásunk óta fontos szerepet játszik működésünkben. Az Alapítvány szakmai munkájában résztevő önkéntes szakértők szívvel és lélekkel segítik tevékenységünket.

CSR

A CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) tevékenység munkásságunkat tekintve, mindig is központi kérdés volt az Alba Mentor Alapítványnál. Ennek érdekében ezt erősítő szolgáltatásokat fejlesztünk. A század nagy ökológiai és társadalmi kihívásaival szembesülve szakértelmünket a fenntartható és biztonságos fejlődés szolgálatába helyezzük. Konkrét kezdeményezések révén elkötelezettek vagyunk a megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők, sajátos nevelési igényű fiatalok foglalkoztatása, fejlesztése mellett a környezettudatosság ügyében is. Tevékenységeinkkel hozzájárulunk az értékteremtéshez, valamint a társadalmi és természeti értékek megőrzéséhez.

Együttműködő partnerünk, a Serenum Plus Kft. számára bérmunka szolgáltatásunkon keresztül a rehabilitációs foglalkoztatóban papírtáskákat gyártunk. Az utóbbi években a környezettudatosság, a környezetvédelem egyre fontosabb szempont lett a vásárlók körében is, tudatosan keresik a környezetbarát megoldásokat, a környezetbarát csomagolást és itt a papírtáska komoly előnnyel bír. A papírtáska mint csomagolás, de mint reklám hordozó is többszörösen is környezetbarát megoldás, lévén a papírtáska alapvetően újrahasznosítható.

Partnerünkkel, a Serenum Plus Kft.-vel karöltve útjára indítottunk egy innovatív kezdeményezést, a „Helping hands, Helping bags” mozgalom keretein belül, cégeknek, vállalatoknak, üzletláncoknak ad lehetőséget, hogy hozzájáruljanak a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához.

Bérmunka szolgáltatásunkban a Seed Bonbon felkérésére magbonbonokat készítünk. A Seed Bonbon® termékcsalád tagjai papírhulladékból készülnek és minősített vetőmagokat tartalmaznak. A már feleslegessé vált iratokból, szerződésekből, irodai papírokból készülnek. Minden egyes Seed Bonbon® kézzel készül, nincs belőle két egyforma darab.