Alapítványunknál fontosnak tartjuk a szakemberképzés támogatását. A gyógypedagógussá válás folyamatában tehát kiemelkedő jelentőségű a gyakorlati tanegység, amelyben az elméleti és a korábbi gyakorlati kurzusok során elsajátított ismeretek és képességek integrált, intenzív gyakorlati alkalmazása történik a gyógypedagógiai folyamatban. Ennek révén alakulnak, fejlődnek a gyógypedagógus pályához szükséges gyakorlati kompetenciák mentori irányítással. A terepmunka fő szempontja az ismeretek és képességek szintetizálása, a széleskörű gyógypedagógiai tapasztalatszerzés úgy, hogy a gyógypedagógus jelöltek aktívan bekapcsolódnak a partnerintézmény mindennapi életébe. A helyi lehetőségeket és feladatokat figyelembe véve egyre nagyobb önállósággal végzik a korszerű gyógypedagógiai szemléletnek megfelelő tevékenységeket az Alapítvány által kiadott részletes tematika és a mentor rehabilitációs szakértő szakmai útmutatásai alapján.

Gyógypedagógiai hallgató Klinikai terület

Gyógypedagógia ba. szak Tanulásban akadályozottak pedagógiája

Diplomamunka MA 2020