+36 30 598 3806

info@albamentoralapitvany.hu

NEAO-KP-1-2022/8-000302

2022.04.01., péntek | Projektjeink

NEAO-KP-1-2022/8-000302 Mentorház- Innovatív módszerekkel a megváltozott munkaképességű személyek és az oktatásból kikerülő sajátos nevelési igényű fiatalok munkaerőpiaci helyzetének előmozdítására
Az Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány pályázatot nyújtott be és támogatást nyert a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma – Vegyes Támogatás 2022. által meghirdetett NEAO-KP-1-2022/8 pályázati kiíráson.
A NEAO-KP-1-2022/8-000302 azonosító számú Mentorház- Innovatív módszerekkel a megváltozott munkaképességű személyek és az oktatásból kikerülő sajátos nevelési igényű fiatalok munkaerőpiaci helyzetének előmozdítására című pályázatával.
Projektgazda: Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány
Projekt kezdete: 2022.04.01.
Projekt vége: 2023.03.31.
Projekt költségvetése: 1.400.001 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt megvalósítás helyszíne: Székesfehérvár
Indikátorok:
Szolgáltatásba bevonni kívánt személyek száma: 20 fő megváltozott munkaképességű és oktatásból kikerülő sajátos nevelési igényű fiatal és 5 munkáltató.
Tevékenységein keresztül közvetetten elérni kívánt személyek száma: 250 fő
Célcsoportok: közvetlen célcsoportunk a megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők és oktatásból kikerülő sajátos nevelési igényű fiatal
A projekt társadalmi hasznosságának fontossága
A projekt célja a munkaerő- piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek, a megváltozott munkaképességűek és az oktatásból kikerült SNI fiatalok társadalomba történő beilleszkedésének segítése, egészséges életvitelének megteremtéséhez szükséges szolgáltatások nyújtása. A stratégia támogatja a munkavállaláshoz szükséges kompetencia, viselkedés és hozzáállás hármasát. Egyszerre segíti elő a modern gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési megoldások megvalósulását, a személyiségfejlődést, ezáltal a fenntartható társadalom víziójának elérését.
Az egész projektkoncepció célja annak az elősegítése, hogy a munkaerő-piaci integráció révén vissza/be tudjanak kerülni a társadalom vérkeringésébe. Közvélemény formálása a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében, esélyegyenlőség kommunikálása társadalmi és szakmai szinten.

Projektmunkatársak:
Papp Mária projektvezető, foglalkozási rehabilitációs szakértő
Csicsman Adrienn szakmai vezető
Németh Erika projekt asszisztens
Hollósi Tibor projekt asszisztens
Polák Bernadett pénzügyi munkatárs
Pintér Henrietta mentor
Nánásiné Szabó Viktória mentor
Pintér-Szücs Éva sorstársmenedzser

További információk: Papp Mária, tel.: +3620 398 6108

Projekt szórólapja letölthető itt.